Przedszkole w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja 2017/18

INFORMACJE

OGŁOSZENIE
o naborze uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Kielczy na rok szkolny 2017/2018


podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  • Zarządzenie Nr 199/XXVII/2017 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20.03.2017r.


Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczy ogłasza nabór na 3 wolne miejsca, do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.
Postępowanie uzupełniające  będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

do 6 czerwca 2017r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 21 czerwca 2017r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 czerwca 2017r.do 23 czerwca 2017r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


do 27 czerwca 2017r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego