Przedszkole w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia

O PRZEDSZKOLU

Tuż po wojnie w 1945 roku uruchomiono przedszkole i było ono wówczas jedne z czterech  w powiecie. Dziećmi wówczas opiekowały się osoby świeckie, a rola sióstr została ograniczona do gotowania posiłków dla dzieci. Pierwszą nauczycielką w przedszkolu została mianowana Maria Król. Jej następcy to: Z. Stasz, R. Bednorz i F.Łuczak.     
Początek lat 50-tych to czas walki z kościołem, wówczas to Siostry Służebniczki były zmuszone opuścić klasztor. W 1957 roku po tzw. „poznańskim październiku'' siostry powróciły do klasztoru. W tym czasie funkcję przełożonej sióstr pełniła Anastazja Wyleżoł. Podczas nieobecności sióstr zamieszkały w klasztorze wychowawczynie: Maria Szaton i Agnieszka Siekiera. Wyposażenie przedszkolne powróciło do przedszkola po zarekwirowaniu przez szkołę i świetlicę.     
W 2009 roku ważyły się decyzje dotyczące przedszkola. Klasztor wydzierżawiony przez siostry zakonne na potrzeby przedszkola m
iał powtórnie powrócić w ręce sióstr. Zaistniała potrzeba przeniesienia przedszkola w inne miejsce. Wówczas padła propozycja by przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy wybudować przedszkole. Burmistrz i część radnych Gminy Zawadzkie optowali za przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły i likwidacją gimnazjum, choć już był gotowy projekt budowy i zagospodarowania mieszkań nauczycieli na potrzeby przedszkola. Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego zbierała podpisy od osób, którzy byli za tym, by gimnazjum pozostało w dalszym ciągu w Kielczy i żeby przystąpiono do realizacji budowy przedszkola. W skutek tej akcji i obecności na zebraniu Rady Gminy członków Rady Rodziców, zdecydowano o pozostawieniu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i budowie przedszkola w Kielczy.
08 kwietnia 2010r. burmistrz podpisał umowę z wykonawcą prac budowlanych związanych z powstaniem nowej siedziby przedszkola.

01 września 2012r. stało się w końcu to, na co mieszkańcy Kielczy tak długo czekali.
Po wielu latach starań otwarto nowe przedszkole przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego